• ru
  • lv

Informācija par kapitālsabiedrību

  1. Vispārējie stratēģisgie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids
  1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžeta
  2. Informācija par saņēmto valsts vai pašvaldibas budžeta finansējumu
  3. Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un kārtība
  4. Informacija par īpašumastruktūru
  5. Informācija par organizatoriskostruktūru
  6. Informācija par iepirkumiem
  7. Atalgojuma Politika