Informācija par kapitālsabiedrību

Atalgojuma politika

Informācija par īpašuma struktūru 2016

Iemaksas budžetā par 2015.gadu

Iemaksas budžetā par 2016.gada 3.mēnešiem

Rīcības plāns 2016

Uzņēmuma struktūra

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2016.gada maiju

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2016.gada aprīli

Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojuma apmēru

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalagas apmēru 2016.gada jūniju

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2016.gada jūlijā

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru 2016.gada augustu

Informācija par kapitālsabiedrību: — Informācijas par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2016.gada septembrī

Ziedošanas stratēģija un kārtība

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2016.gada oktobri

Rīcības plāns 2017

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2017.gada martā

Iemaksas budžetā par 2017.gada 3.mēnešiem

Vidējā termiņa stratēģija 2017. – 2020.gadam

Iemaksas budžetā 2016-12

Informācija par īpašuma struktūru 2017

Informācija par saņēmto pašvaldības budžeta finansējumu

Iemaksas budžetā par 2017.gada 6.mēnešiem

Iemaksas budžetā par 2017.gada 9.mēnešiem

Iemaksas budžetā 2017

Rīcības plāns 2018

Uzņēmuma statūti

Informācija par īpašuma struktūru 2018