http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/1_1200_240.jpg http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/1_1200_240.jpg
http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/2_1200_240.jpg http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/2_1200_240.jpg
http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/3_1200_240.jpg http://sadzive.lv/core/uploads/2015/07/3_1200_240.jpg

Комбинат бытового обслуживания г. Даугавпилс

Как нас найти

Адрес нашего офиса: Daugavpils, Višķu 21k

Схема проезда:

Схема проезда

(Нажмите, чтобы увеличить)

Решением Исполкома городского совета депутатов трудящихся № 20 от 11.02.1960.  на базе цеха Горпромкомбината образован самостоятельный «Комбинат бытового обслуживания», что является началом образования «Комбината бытового обслуживания», как отдельного предприятия. Решением министерства Латвийского Союза Советских Социалистических Республик №194 от 01.09.1989 . «О реорганизации управления бытовых услуг в Союзе Советских Социалистических Республик» Комбинат бытового обслуживания передан в подчинение исполкому городского совета. На основаниb вышеизложенного с 01.01.1990. комбинат называется Даугавпилсским городским «Комбинатом бытового обслуживания».

Решением Правления Совета народных депутатов Латвийской Республики города Даугавпилса № 586 от 07.02.1991, Даугавпилский городской «Комбинат бытового обслуживания»  реорганизован в  Даугавпилское городское предприятия самоуправления «Комбинат бытового обслуживания». Решением Даугавпилсской городской думы № 14 37§ от 15.06.2000. Даугавпилское городское предприятия самоуправления «Комбинат бытового обслуживания» преобразован в Даугавпилсское предприятия самоуправления ООО «Комбинат бытового обслуживания».

С 26.10.2004 г. Даугавпилсское предприятия самоуправления ООО «Комбинат бытового обслуживания» является правоприемником Даугавпилсского городского Комбината бытового обслуживания и предприятия самоуправления « Даугавпилского городского «Комбината бытового обслуживания» на основание выписки из протокола от 14.10.2004, № 19, 5§ Даугавпилсской городской думы «О занесении Даугавпилсского городского предприятия самоуправления «Комбината бытового обслуживания» в Коммерческий регистр»

 


 

Paziņojums par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Andrejs Jeršovs 2018.gada 18.maijā, plkst.9.30 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Par piekrišanu darījuma slēgšanai.
  3. Par pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” amatalgu saraksta apstiprināšanu.