Sazināties ar uzņēmumu

Gadījumā ja, Jums ir nepieciešams sazināties konkrēti ar uzņēmuma darbinieku, piedāvājam sekojošas adreses:

Pieteikumi un priekšlikumi:    spkpsia@gmail.com