Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” administrācija

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amata nosaukums Izglītība
1. Andrejs Jeršovs Valdes loceklis
 1. Augstākā: jurisprudence
 2. Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē
 3. Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs – jurists
 4. Juridiskās fakultātes, starptautisko tiesību, Eiropas tiesību katedras aspirants
2. Jefrosinija Tukāne Finanšu direktore
 1. Augstākā:  ekonomists
3. Ludmila Sokolovska Saimniecības vadītāja
 1. Augstākā: inženieris-tehnologs
4. Pjotrs Paņkovs Būvuzraugs
 1. Augstākā: inženieris – celtnieks
5. Edgars Veliks Brigadieris
 1. Augstākā: inženieris – elektriķis
6. Sergejs Naglis Darba drošības speciālists
 1. Profesionālā augstākā: jurists, darba aizsardzības speciālists
7. Svetlana Andrejeva Grāmatvede
 1. Augstākā: skolotāja
 2. Vidēji tehniskā: ekonomists
8. Olga Mihailova Lietvedības sekretāre
 1. Profesionālā augstākā: uzņēmējdarbības vadītājs