• Latviešu

2021. gads

01.02.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

             Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2021.gada 15.februārī, plkst.10:00 sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Noteikumu „PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nekustamā īpašuma iznomāšanas un
    nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošana.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM