• Latviešu

2021. gads

15.04.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2021.gada 29.aprīlī, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana un citi jautājumi.
 3. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2020.gada plāna izpilde.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


24.03.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs, ņemot vērā Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta piekto daļu, 2021.gada 31.martā, plkst.10:00, sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


08.03.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2021.gada 15.martā, plkst.10:00 sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. „PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


01.02.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

             Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2021.gada 15.februārī, plkst.10:00 sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Noteikumu „PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nekustamā īpašuma iznomāšanas un
  nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošana.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM